Nytt från Anläggningsforum
Februari 2023
Nyhetsbrev Anläggningsforum
Anläggningsforum avslutas i dess nuvarande form. Nu ska vi hitta nya gemensamma former för vår fortsatta samverkan.
Nu gör vi om och gör nytt!
Vid årsskiftet avslutades samverkan inom ramen för Anläggningsforum. Det innebär inte att samverkan inte längre behöv. Men, det behövs i nya och förbättrade former. Under första kvartalet ska de tre parterna formulera de nya formera på nationell nivå. Gemensamt är att samarbetet ska byggas på högre tillit och gemensamma mål.
 
Under hösten genomfördes Nationell anläggningsdag samt Regionala anläggningsdagar. Äntligen, efter fler digitala år, fick vi möjlighet att träffas ansikte mot ansikte.
Äntligen! Gemensamma fysiska anläggningsdagar över hela landet
Under hösten genomfördes gemensamma anläggningsdagar för forumet. Dessa inleddes med en nationell anläggningsdag för att därefter fortsätta ute i de fem regionerna. Många spännande punkter fanns på programmen – med de gemensamma utgångspunkterna samverkan och hållbarhet.
 
Vårt sista gemensamma webbinarium handlar om vi förbättrar våra mätningstekniska arbeten. Notera dagen redan nu!
Ta del av kommande webbinarium – Mätmetoder för ökad produktivitet
Den 17 april bjuds det på ett webbinarium som presenterar det projektet som har undersökt hur man med enkla medel kan hitta konkreta möjligheter till förbättring av mätningstekniska arbeten. Det är det sista och avslutande webbinariet som erbjuds inom ramen för Anläggningsforum.
 
Nu ser vi snart vår gemensamma satsning på att göra anläggningsbranschen känd! Håll utkik i sociala medier under våren! 
Kampanj för kompetensförsörjning till anläggningsbranschen
Ett gemensamt stort behov för framtiden och för branschen är att kunna rekrytera framtida kompetens. Därför startade en gemensam satsning tidigare och som under våren kommer att börja ses ute i sociala medier.
 
Du kan fortfarande hitta de rapporter och rekommendationer som vi arbetat fram inom Anläggningsforum på Trafikverkets webbsida. 
Ta del av rapporter och rekommendationer från Anläggningsforum
Formerna för samverkan inom Anläggningsforum förändra från och med nyår. Men du kan även fortsättningsvis hitta våra rapporter och rekommendationer på Anläggningsforums webbsida...
 
Trafikverket, 781 89 Borlänge, 0771-921 921

Till webbplatsen | Kontakta oss