Mars 2023
Nytt från E4 Förbifart Stockholm
Nu är den här - ny film om det senaste från E4 Förbifart Stockholm
Vi tar oss genom hela sträckningen förbi huvudstaden och gör nedslag i Kungens Kurva, Lovö, Vinsta, Hjulsta och Akalla/Häggvik. 21 kilometer, sex trafikplatser och 18 kilometer tunnlar. Nu kör vi!
 
E4 Förbifart Stockholm blir en ny sträckning av E4an förbi huvudstaden, som binder ihop de norra, västra och södra delarna av Stockholm och som bidrar till bättre tillgänglighet till andra delar av Sverige. Den avlastar innerstaden, Essingeleden och minskar sårbarheten i trafiknätet.  
 
E4 Förbifart Stockholm skapar en tillgängligare region, där människor, varor och tjänster kan ta nya, säkrare och smidigare vägar. Den nya sträckningen gör det lättare att ta sig förbi Stockholm och vidare till andra delar av landet.
 
Ett körfält i Hjulsta stängs av i påfarten mot E18 Enköping
Den här veckan (vecka 11) kommer ett körfält tillfälligt att stängas av i påfarten mot E18 Enköping. Endast ett körfält kommer att vara öppet ut från cirkulationen och påfarten västerut mot E18 Enköping.
 
Vi jobbar med att lägga en ny dagvattenledning tvärs över körbanan. Detta gör vi för att leda vägdagvattnet norr om E18 till dagvattendammen söder om E18 istället.
 
Arbetet kommer att pågå både dag och natt i ungefär 3-4 veckor och beräknas vara klart i början av april.
 
Följ oss på Instagram
Missa inte information och fina bilder från det dagliga arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt i byggskede.
Trafikverket, 781 89 Borlänge 0771-921 921
    Följ oss