Oktober 2023
Nytt från E4 Förbifart Stockholm
Nu är Sveriges längsta motorvägstunnel utsprängd
Vägtunneln som binder ihop E4 Förbifart Stockholm är helt utsprängd, en historisk milstolpe för Trafikverket. När sträckan är klar 2030 innebär det kortare restider och en snabb passage förbi Stockholm. Närmare sex mil tunnlar har sprängts ut sedan vi 2016 genomförde den första salvan vid arbetsområdet i Kungens kurva.
 
Installationsarbetet i tunnlarna intensifieras
Trots att huvudtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm är utsprängda, återstår mycket arbete innan vägen kan öppna för trafik 2030. Nu intensifierar vi vårt arbete under jord. Projektet går in i nästa fas, och de kommande sju åren pågår ett omfattande arbete med att färdigställa tunnlarna och att installera, kontrollera och prova alla tekniska system.
 
Under installationsfasen kan det se lugnare ut på ytan. En del av E4 Förbifart Stockholms trafikplatser ser klara ut, men det du ser ovan mark är bara en bråkdel av hela E4 Förbifart Stockholm.
 
Vi uppdaterar aviseringstjänsten för spränginformation
Den 1 november uppdaterar vi vår aviseringstjänst för spränginformation. Det innebär att du som är prenumerant idag måste registrera dig på nytt.   
 
Alla som bor eller verkar i närheten av våra sprängningsarbeten har haft möjlighet att registrera sig för aviseringar om kommande sprängningar. Aviseringarna har skickats via sms, e-post eller telefon.
Igelbäcken och Hansta Hage öppna för allmänheten
I september öppnade vi upp runt Igelbäcken där vi återskapat bäckens naturliga kurviga form och på så sätt skapat goda förutsättningar för ökad biologisk mångfald. Vi öppnade även Hansta Hage, en ny entré till Hansta naturreservat i norra Stockholm, precis i gränsen mellan Stockholm, Järfälla och Sollentuna. Trafikverket har genomfört de här åtgärderna i samråd med Stockholms stad.
 
Följ oss på Instagram
Missa inte information och fina bilder från det dagliga arbetet med ett av Sveriges största infrastrukturprojekt i byggskede. 
Trafikverket, Box 810, 781 28 Borlänge 0771-921 921
    Följ oss