Juni 2024
Nytt från E4 Förbifart Stockholm
Illustration: Tomas Öhrling
18 kilometer tunnel – är det säkert?
Inom E4 Förbifart Stockholm bygger vi en av världens längsta motorvägstunnlar. Det låter ju häftigt, men kanske undrar du hur man gör en 18 kilometer lång tunnel säker att färdas i?
 
Gjutning av vägbana i trafikplats Lindvreten södra. Fotograf: Romas Hassas, Trafikverket
Sommarens arbeten i E4 Förbifart Stockholm
På många ställen i projektet löper arbetet på som vanligt i sommar, men på vissa delar kommer det att vara lugnare och tystare. Här har vi samlat det som är på gång i sommar.
» Det här jobbar vi med i sommar
 
Ekerövägen. Foto: Daniel Cannervik, Trafikverket
Klart med ny entreprenör för Ekerövägen
Inom kort kommer vårt arbete genom Drottningholm att kunna återupptas. Trafikverket har nu skrivit på kontraktet med entreprenören NYAB Mälardalen AB.
 
Sprängning vid inslagsvalv i Vinsta 2016. Foto: Katarina Heijkenskjöld, Trafikverket
Nu har vi stängt vår sprängvarningstjänst
Under byggfasen när arbetet med att spränga ut tunnlarna var som mest intensivt erbjöd vi en digital sprängvarningstjänst främst till alla som bor eller har verksamhet inom 300 meter från våra byggarbeten. Nu är arbetet med utsprängningen av tunnlarna klart och endast några mindre sprängningsarbeten ovan jord kvarstår.
Trafikverket, Box 810, 781 28 Borlänge 0771-921 921
    Följ oss